exkl. momsinkl. moms

Mig / Mag

MIG-svetsning står för ”Metal Inert Gas” och MAG står för ”Metal Active Gas”. Det är den vanligaste svetsmetoden när det kommer till t.ex. reparationer av bilar och bilplåt. En MIG-, MAG-svets består av en strömkälla och ett matarverk.

Vid MIG- och MAG-svetsning används oftast likström, men man kan även använda växelström om grundmaterialet är tunt. Svetselektroder används och förbrukas under svetsning. Det är när elektroden smälter som metallen från elektroden överförs till svetsfogen.